Search Results for: dipti joshi

  • All
  • People
  • Stories
  • Tags

Stories that match your search ...

More Results

"एक चिड़िया उड़ चली, (read caption for full poem) ©Dipti Joshi"

एक चिड़िया 
उड़ चली,
(read caption for full poem) 
©Dipti Joshi

एक चिड़िया
जो कैद थी,
वो अब भर रही हुंकार
देख नर को तड़पता
वो कर रही उपहास
एक चिड़िया
जो मौन थी,
वो अब गा रही मधुर गान

10 Love
1 Share

"DIPTI AGARWAL "

DIPTI AGARWAL

 

14 Love
21 Views

"Hitesh joshi. foram Joshi"

Hitesh joshi.  foram Joshi

Hitesh

3 Love
1 Share

"Mahesh joshi"

Mahesh joshi

 

3 Love
1 Share

"#PulwamaAttack ସଦ୍ ଗତି କାମନା ହେ ଭାରତ ମାତାର ବୀର ତୁମେ ତ ଆଜି ବି ଅମର ଲୁହ ବଦଳରେ ଝରାଉ ଲହୁଭରା ବୋମା ହୄଦୟରୁ ॥ ପୁଣି ଜନ୍ମହୁଅ ହେ ବୀରସୈନ୍ୟ ନେବା ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଜ ଘଟଣାର ଏ ଅନ୍ଯାୟ ହେଉନାହିଁ ଜମା ସହ୍ୟ ଆସପୁଣି ଥରେ ହୋଈ ମହାବୀର ॥ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କୂଟଚିନ୍ତାରେ ତୁମେ ଆଜି ସାଜିଲ ସଭିଏଁ ସହିଦ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପୁଣି ଦେବା ଶତ୍ରୄଙ୍କୁ କରୁଛୁ ସଭିଏଁ ଆମେ ଜିଦ୍ ॥ ସଭିଏଁ କରୁଛୁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫେରିଆସ ପୁଣି ନବଜନ୍ମ ନେଈ ଅମର ଆତ୍ମାର ହେଉ ସଦ୍ ଗତି ହେ ଆମ ଭାରତର ବୀର ଭାଈ ॥ ଦିପ୍ତୀଲେଖା ମିଶ୍ର,ବ୍ରହ୍ମପୁର"

#PulwamaAttack ସଦ୍ ଗତି କାମନା

ହେ ଭାରତ ମାତାର ବୀର
ତୁମେ ତ ଆଜି ବି ଅମର
ଲୁହ ବଦଳରେ ଝରାଉ
ଲହୁଭରା ବୋମା ହୄଦୟରୁ ॥
ପୁଣି ଜନ୍ମହୁଅ ହେ ବୀରସୈନ୍ୟ
ନେବା ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଜ ଘଟଣାର
ଏ ଅନ୍ଯାୟ ହେଉନାହିଁ ଜମା ସହ୍ୟ
ଆସପୁଣି ଥରେ ହୋଈ ମହାବୀର ॥
ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କୂଟଚିନ୍ତାରେ
ତୁମେ ଆଜି ସାଜିଲ ସଭିଏଁ ସହିଦ 
ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପୁଣି ଦେବା ଶତ୍ରୄଙ୍କୁ
କରୁଛୁ ସଭିଏଁ ଆମେ ଜିଦ୍ ॥
ସଭିଏଁ କରୁଛୁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଫେରିଆସ ପୁଣି ନବଜନ୍ମ ନେଈ
ଅମର ଆତ୍ମାର ହେଉ ସଦ୍ ଗତି
ହେ ଆମ ଭାରତର ବୀର ଭାଈ ॥
       ଦିପ୍ତୀଲେଖା ମିଶ୍ର,ବ୍ରହ୍ମପୁର

#Dipti

7 Love