Chod fikr Duniya Ki Chal Ajmer Chalte Hai Jaha Kis

"Chod fikr Duniya Ki Chal Ajmer Chalte Hai Jaha Kismat Gulam ki Garib Nawaz Badalte Hai"

Chod fikr Duniya Ki Chal Ajmer Chalte Hai Jaha Kismat Gulam ki Garib Nawaz Badalte Hai

Chod fikr Duniya Ki Chal Ajmer Chalte Hai Jaha Kismat Gulam ki Garib Nawaz Badalte Hai

People who shared love close

More like this