ਲਾਈਏ ਜੇ ਯਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਜਣਾਂ ਬੋਲ ਪੁਗਾਈਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖਿ | ਪੰਜਾਬੀ Shayari

"ਲਾਈਏ ਜੇ ਯਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਜਣਾਂ ਬੋਲ ਪੁਗਾਈਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਈਂ ਹੱਥ ਫੜਾਈਦਾ ✍ Meet Ramgarhia"

ਲਾਈਏ ਜੇ ਯਾਰੀਆਂ ਫਿਰ 
ਸੱਜਣਾਂ ਬੋਲ ਪੁਗਾਈਦਾ 
ਬਿਨਾਂ ਪਰਖਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 
ਐਵੇਂ ਨਈਂ ਹੱਥ ਫੜਾਈਦਾ 

✍ Meet Ramgarhia

ਲਾਈਏ ਜੇ ਯਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਜਣਾਂ ਬੋਲ ਪੁਗਾਈਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਈਂ ਹੱਥ ਫੜਾਈਦਾ ✍ Meet Ramgarhia

#sath @Tajinder Pal Singh #SUMAN# @Soumya Jain @Puja Sharma @Priyanka Gupta

People who shared love close

More like this