zama ror zama ror ta da hara na raze ta ho di ham

"zama ror zama ror ta da hara na raze ta ho di hamar ma ba intezar ohre"

zama ror zama ror 
ta da hara na raze
ta ho di hamar 
ma ba intezar ohre

zama ror zama ror ta da hara na raze ta ho di hamar ma ba intezar ohre

People who shared love close

More like this