နားခိုရာ.... နားခိုရာ ဆိုတဲ့ ပညတ်လေးက မင်းအတွက်ပါ

"နားခိုရာ.... နားခိုရာ ဆိုတဲ့ ပညတ်လေးက မင်းအတွက်ပါ purple ကို့အရိပ်အောက်မှာနားပါ နွေးထွေးတယ်။အေးချမ်းတယ်။လုံခြုံတယ်။ မင်းအတွက်ဖစ်တည်နေတဲ့အေးရိပ်ပေါ့ purple ကိုယ့်လက်မောင်းလေးကို ယီးလေးခိုပါ ကိုယ့်နှလုံးသားက မင်းအတွက်နေရာ စိတ်ချ လက်ချ နားခိုးပါ purple"

နားခိုရာ....
နားခိုရာ ဆိုတဲ့ ပညတ်လေးက
မင်းအတွက်ပါ purple
ကို့အရိပ်အောက်မှာနားပါ
နွေးထွေးတယ်။အေးချမ်းတယ်။လုံခြုံတယ်။
မင်းအတွက်ဖစ်တည်နေတဲ့အေးရိပ်ပေါ့ purple
ကိုယ့်လက်မောင်းလေးကို ယီးလေးခိုပါ
ကိုယ့်နှလုံးသားက မင်းအတွက်နေရာ
စိတ်ချ လက်ချ နားခိုးပါ purple

နားခိုရာ.... နားခိုရာ ဆိုတဲ့ ပညတ်လေးက မင်းအတွက်ပါ purple ကို့အရိပ်အောက်မှာနားပါ နွေးထွေးတယ်။အေးချမ်းတယ်။လုံခြုံတယ်။ မင်းအတွက်ဖစ်တည်နေတဲ့အေးရိပ်ပေါ့ purple ကိုယ့်လက်မောင်းလေးကို ယီးလေးခိုပါ ကိုယ့်နှလုံးသားက မင်းအတွက်နေရာ စိတ်ချ လက်ချ နားခိုးပါ purple

People who shared love close

More like this