ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ.. ਵਰਨਾ

ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ.. 
ਵਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਨਜਰ ਚ ਪੱਥਰ 
ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸੀ...!!
anil jain  #NojotoQuote

ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ.. ਵਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਨਜਰ ਚ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸੀ...!! anil jain #NojotoQuote

People who shared love close

More like this