pray for kasmir Yu lahu se kahani likh raha h koi,

"pray for kasmir Yu lahu se kahani likh raha h koi, zami k jannat ki qurbani likh raha h koi, cheen k kasmirio k sir ka Taj, apni meharbani likh raha h koi, thook rahi h aaj meri kalam bhi lahu, kisi k haq par beimani likh raha h koi, yu masumo k lahu se kahani likh raha h koi.. -Shad Ana😥"

pray for kasmir
Yu lahu se kahani likh raha h koi,
zami k jannat ki qurbani likh raha h koi,
cheen k kasmirio k sir ka Taj,
apni meharbani likh raha h koi,
thook rahi h aaj meri kalam bhi lahu,
kisi k haq par beimani likh raha h koi,
yu masumo k lahu se kahani likh raha h koi..
              -Shad Ana😥

pray for kasmir Yu lahu se kahani likh raha h koi, zami k jannat ki qurbani likh raha h koi, cheen k kasmirio k sir ka Taj, apni meharbani likh raha h koi, thook rahi h aaj meri kalam bhi lahu, kisi k haq par beimani likh raha h koi, yu masumo k lahu se kahani likh raha h koi.. -Shad Ana😥

pray for kasmir

People who shared love close

More like this