तुला कुटेही अडचण असल  तरी तु घाबरू नकोस    

  तुला कुटेही अडचण असल  तरी तु घाबरू नकोस 
           मी आहो इथे तुझःया सोबत 
जिवंनात कुठेही माझी गरज असेल तु घाबरू नकोस 
           मी आहो इथे तुझःया सोबत 
आयुषःयातप प्रतःयेक वाटावर मी तुझःया सोबत असनार 
जरी मी कुटे नसनार तिथे तु मला एकदा आटवन कर 
तिथे पन मि तुझःया सोबत असनार

  तुला कुटेही अडचण असल  तरी तु घाबरू नकोस            मी आहो इथे तुझःया सोबत जिवंनात कुठेही माझी गरज असेल तु घाबरू नकोस            मी आहो इथे तुझःया सोबत आयुषःयातप प्रतःयेक वाटावर मी तुझःया सोबत असनार जरी मी कुटे नसनार तिथे तु मला एकदा आटवन कर तिथे पन मि तुझःया सोबत असनार

Nojoto#marathi

People who shared love close

More like this