काय नियम आहे निसर्गाचा🦗 झुरळ घाबरत उंदिरला उंदिर🐀

"काय नियम आहे निसर्गाचा🦗 झुरळ घाबरत उंदिरला उंदिर🐀 घाबरत | मांजराला मांजर🐈 घाबरत🐶 कुत्र्याला कुत्रा घाबरतो माणसाला माणुस👨 घाबरतो बायकोला आणि बायको🤷 घाबरते 🦗झुरळाला"

काय नियम आहे निसर्गाचा🦗 झुरळ घाबरत उंदिरला उंदिर🐀 घाबरत | मांजराला मांजर🐈 घाबरत🐶 कुत्र्याला कुत्रा घाबरतो माणसाला माणुस👨 घाबरतो बायकोला आणि बायको🤷 घाबरते 🦗झुरळाला

काय नियम आहे निसर्गाचा🦗 झुरळ घाबरत उंदिरला उंदिर🐀 घाबरत | मांजराला मांजर🐈 घाबरत🐶 कुत्र्याला कुत्रा घाबरतो माणसाला माणुस👨 घाबरतो बायकोला आणि बायको🤷 घाबरते 🦗झुरळाला

People who shared love close

More like this