PTA NHI ODIYA GALLA CH ESA KI HAI JO DUKHA NU SUKH

"PTA NHI ODIYA GALLA CH ESA KI HAI JO DUKHA NU SUKHA CH CONVERT KAR DENDIYA NE, PAR SACH DSA TA JO V AA KUCH CHANGA HI AA TAHI ODIYA GALLA DHYAN APNE WALL DIVERT KAR LENDIYA NE... @JYOT_SAGOO📝"

PTA NHI ODIYA GALLA CH ESA
KI HAI JO DUKHA NU SUKHA CH 
CONVERT KAR DENDIYA NE,
PAR SACH DSA TA JO V AA KUCH
CHANGA HI AA TAHI ODIYA GALLA 
DHYAN APNE WALL DIVERT KAR
 LENDIYA NE...

@JYOT_SAGOO📝

PTA NHI ODIYA GALLA CH ESA KI HAI JO DUKHA NU SUKHA CH CONVERT KAR DENDIYA NE, PAR SACH DSA TA JO V AA KUCH CHANGA HI AA TAHI ODIYA GALLA DHYAN APNE WALL DIVERT KAR LENDIYA NE... @JYOT_SAGOO📝

People who shared love close

More like this