Aanjam ki khabar to mira ko bhi thi.....magar yaha

"Aanjam ki khabar to mira ko bhi thi.....magar yahan baat to mohabbat ki he na...."

Aanjam ki khabar to mira ko bhi thi.....magar yahan baat to mohabbat ki he na....

Aanjam ki khabar to mira ko bhi thi.....magar yahan baat to mohabbat ki he na....

People who shared love close

More like this