आदर आणि चादर कधिच चुकिच्या माणसाला देऊ नये, कारण

"आदर आणि चादर कधिच चुकिच्या माणसाला देऊ नये, कारण यामुळे आपण ऊघळे पडतो ।"

आदर आणि चादर कधिच चुकिच्या माणसाला देऊ नये, 
कारण यामुळे आपण ऊघळे पडतो ।

आदर आणि चादर कधिच चुकिच्या माणसाला देऊ नये, कारण यामुळे आपण ऊघळे पडतो ।

People who shared love close

More like this