आदर आणि चादर कधिच चुकिच्या माणसाला देऊ नये, कारण

आदर आणि चादर कधिच चुकिच्या माणसाला देऊ नये, 
कारण यामुळे आपण ऊघळे पडतो ।

आदर आणि चादर कधिच चुकिच्या माणसाला देऊ नये, कारण यामुळे आपण ऊघळे पडतो ।

People who shared love close

More like this