Didi kudh ko miss world samajti h Or jo ladke didi

"Didi kudh ko miss world samajti h Or jo ladke didi ko purpose krte h Didi ko unki sakal jaithu lal jaise lagti h Aise kaise chalega didi?"

Didi kudh ko miss world samajti h
Or jo ladke didi ko purpose krte h 
Didi ko unki sakal jaithu lal jaise lagti h
Aise kaise chalega didi?

Didi kudh ko miss world samajti h Or jo ladke didi ko purpose krte h Didi ko unki sakal jaithu lal jaise lagti h Aise kaise chalega didi?

Part 8 Aise kaise chalega didi?

People who shared love close

More like this