वाटत मलाही कुणीतरी जवळीक असावं ह्या मनाच्या सर्व

"वाटत मलाही कुणीतरी जवळीक असावं ह्या मनाच्या सर्व गोष्टी त्यानं समजावं पण काय फायदा आशा जिंदगीचा की ज्यात माझ्या काहीतरी चुकीचं वागण्यान कुणाच्या तरी भावना दुखाव्या"

वाटत मलाही कुणीतरी जवळीक असावं 
ह्या  मनाच्या सर्व गोष्टी त्यानं समजावं
पण काय फायदा आशा जिंदगीचा की ज्यात माझ्या काहीतरी चुकीचं वागण्यान कुणाच्या तरी भावना दुखाव्या

वाटत मलाही कुणीतरी जवळीक असावं ह्या मनाच्या सर्व गोष्टी त्यानं समजावं पण काय फायदा आशा जिंदगीचा की ज्यात माझ्या काहीतरी चुकीचं वागण्यान कुणाच्या तरी भावना दुखाव्या

#थोडस मनातलं

People who shared love close

More like this