ગુલામ બની રહ્યો પ્રેમી જીવન માં, છતાં તું રાણી તો | ગુજરાતી શાયરી

"ગુલામ બની રહ્યો પ્રેમી જીવન માં, છતાં તું રાણી તો ન જ બની શકી મારા જીવન માં."

ગુલામ બની રહ્યો પ્રેમી જીવન માં,
છતાં તું રાણી તો ન જ બની શકી મારા જીવન માં.

ગુલામ બની રહ્યો પ્રેમી જીવન માં, છતાં તું રાણી તો ન જ બની શકી મારા જીવન માં.

#Love #bhavnagar #gujarat #raajwrites #foryou #gujjulove #gujjushayri #gujjupoem #Mypoem #myquote #mylife #mydiary #wordfromheart #mirakee #writer #Raj#baroda#Rajkot #jamnagar#Mumbai#Vadodara#Surat#writerRaj #poem#dilThiGujarati

People who shared love close

More like this