ગુલામ બની રહ્યો પ્રેમી જીવન માં, છતાં તું રાણી તો | ગુજરાતી શાયરી

ગુલામ બની રહ્યો પ્રેમી જીવન માં,
છતાં તું રાણી તો ન જ બની શકી મારા જીવન માં.

ગુલામ બની રહ્યો પ્રેમી જીવન માં, છતાં તું રાણી તો ન જ બની શકી મારા જીવન માં.

#love #bhavnagar #gujarat #raajwrites #foryou #gujjulove #gujjushayri #gujjupoem #mypoem #myquote #mylife #mydiary #wordfromheart #mirakee #writer #raj#Baroda#Rajkot #Jamnagar#mumbai#Vadodara#surat#writerRaj #poem#dilThiGujarati

People who shared love close

More like this