ਮੁਹੱਬਤ ਕੈਦ ਹੈ ਇਸ ਕੈਦ ਦੇ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਵੀ

"ਮੁਹੱਬਤ ਕੈਦ ਹੈ ਇਸ ਕੈਦ ਦੇ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ @sukhveer gill"

ਮੁਹੱਬਤ ਕੈਦ ਹੈ
ਇਸ ਕੈਦ ਦੇ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਜੇ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ


       @sukhveer gill

ਮੁਹੱਬਤ ਕੈਦ ਹੈ ਇਸ ਕੈਦ ਦੇ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ @sukhveer gill

# mohabbt

People who shared love close

More like this