ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା ରେ ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତା

""ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା ରେ ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀଗଣ ରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ?" ପ୍ରକୃତି କବି " ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର" ଶୁଭରାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ l"

"ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା ରେ ମମତା
ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ,
ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀଗଣ ରେ ଗଣିବା
ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ?"
             ପ୍ରକୃତି କବି " ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର"
 
ଶୁଭରାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ l

"ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା ରେ ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀଗଣ ରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ?" ପ୍ରକୃତି କବି " ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର" ଶୁଭରାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ l

Good night quotes in odia
#Nojoto #Nojotoodia
Good night quotes in odia
#ମାତୃଭାଷା #ମାତୃଭୂମି

People who shared love close

More like this