ram ram ki jay jay sitaram ki jay jay raghunandan

"ram ram ki jay jay sitaram ki jay jay raghunandan ki jay jay hanuman ki jay jay"

ram ram ki jay jay
sitaram ki jay jay
raghunandan ki jay jay
hanuman ki jay jay

ram ram ki jay jay sitaram ki jay jay raghunandan ki jay jay hanuman ki jay jay

#mereram#allthatihavebelongtoram

People who shared love close

More like this