★ *रांगोळी ही पुसली जाणार आहे हे माहीत असून देखील आपण ती अतिशय सुब...

★ *रांगोळी ही पुसली जाणार आहे हे माहीत असून देखील आपण ती अतिशय सुबक आणी रेखीव व सुंदर*★ *काढण्याचा प्रयत्न करतो*
*तसच आपलं आयुष्य हे* *कधीतरी संपणार आहे*
*ते अधिक सुंदर आणी*
*सुंदर जगण्याचा प्रयत्न करा*

★ *रांगोळी ही पुसली जाणार आहे हे माहीत असून देखील आपण ती अतिशय सुबक आणी रेखीव व सुंदर*★ *काढण्याचा प्रयत्न करतो* *तसच आपलं आयुष्य हे* *कधीतरी संपणार आहे* *ते अधिक सुंदर आणी* *सुंदर जगण्याचा प्रयत्न करा*

#good#morning

People who shared love close

More like this