#राडा_ 🔫👈👈 _तर _आम्ही_ लहान #पना _पासूनच _कर _त _आ

"#राडा_ 🔫👈👈 _तर _आम्ही_ लहान #पना _पासूनच _कर _त _आलोत🔫🔫🔫🔫 #आता #तांडव करायच आही👈👈 🎺🎺मग #सपोर्ट करा #नाही तर #1_1 करून #ऊडवतो 😡"

#राडा_ 🔫👈👈 _तर _आम्ही_ लहान #पना _पासूनच _कर _त _आलोत🔫🔫🔫🔫
#आता #तांडव करायच आही👈👈 
🎺🎺मग #सपोर्ट करा 
#नाही तर #1_1 करून #ऊडवतो 😡

#राडा_ 🔫👈👈 _तर _आम्ही_ लहान #पना _पासूनच _कर _त _आलोत🔫🔫🔫🔫 #आता #तांडव करायच आही👈👈 🎺🎺मग #सपोर्ट करा #नाही तर #1_1 करून #ऊडवतो 😡

People who shared love close

More like this