Jab rishto ke bich gurur hat jaye To samjhna ki r

"Jab rishto ke bich gurur hat jaye To samjhna ki rishta best hai Or agar gurur rah jaye To har rishta worst hai..."

Jab rishto ke bich gurur hat jaye 
To samjhna ki rishta best hai 
Or agar gurur rah jaye 
To har rishta worst hai...

Jab rishto ke bich gurur hat jaye To samjhna ki rishta best hai Or agar gurur rah jaye To har rishta worst hai...

#sahana...

People who shared love close

More like this