ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ

"ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ @ sukhveer gill"

ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ
ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ     @ sukhveer gill

ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ @ sukhveer gill

People who shared love close

More like this