ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਾਂ,"ਟਾਹਣੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬ | ਪੰਜਾਬੀ Shaya

"ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਾਂ,"ਟਾਹਣੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬਹਾਰ ਵਾਲੀ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ,"ਛੂਰੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ। ਆਖਿਰ ਪੈਂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ,"ਯਾਰੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ। ਬਲਜੀਤ ਮਾਹਲਾ ✍️"

ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਾਂ,"ਟਾਹਣੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬਹਾਰ ਵਾਲੀ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ,"ਛੂਰੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ। ਆਖਿਰ ਪੈਂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ,"ਯਾਰੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ। ਬਲਜੀਤ ਮਾਹਲਾ ✍️

ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਾਂ,"ਟਾਹਣੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬਹਾਰ ਵਾਲੀ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ,"ਛੂਰੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ। ਆਖਿਰ ਪੈਂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ,"ਯਾਰੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ। ਬਲਜੀਤ ਮਾਹਲਾ ✍️

#ਪਿਆਰ✍️ @tom💞jerry @Shikha Sharma❣️ @ਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ @ਕਾਲਾਂ ਸਿੰਘਾਸੀਆ @✍ ਹਰਫ਼ ਦਾਨਗੜੵੀਆ

People who shared love close

More like this