నినాదాలు: ఇందిరాగాంధీ - గరీబీ హఠావో. బాలగంగాధర తిలక్ - స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు. గాంధీజీ - డుా ఆర్ డై. లాల్ బహదూర్ శాస్ర్తీ - జై జవాన్ జై కిసాన్. భగత్ ...

నినాదాలు: ఇందిరాగాంధీ - గరీబీ హఠావో. బాలగంగాధర తిలక్ - స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు. గాంధీజీ - డుా ఆర్ డై. లాల్ బహదూర్ శాస్ర్తీ - జై జవాన్ జై కిసాన్. భగత్ సింగ్ - ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్. T2. Also Read about TELUGU PATHAM, TELUGU PATHAM Nojoto, Music, Photo, Memes, Movies, Writing, Poetry, Haiku, Art, Painting, Photography, Whatsapp Status, YouTube Video, Download, Status, Film, वीडियो, शायरी, Good Morning, Funny Comedy, Funny Joke, Romantic Shayari, Romantic Whatsapp Status, Good Night, Share Jokes, Audio Songs, motivational quotes​, ​funny quotes, funny images, trolls, latest ​WhatsApp jokes, pyar shayari, romantic shayari, love quotes, motivational quotes, Viral Trending Videos, Make Friends, Make New Friends, Write Text On Photos, Record Video with Music, Write on Gif, Quotes, Shayari, Story, Poem, Jokes, Memes On Nojoto

Feedback & Ideas

Feedback & Ideas

X

How was your experience?

We would love to hear from you!

నినాదాలు:  ఇందిరాగాంధీ - గరీబీ హఠావో.  బాలగంగాధర తిలక్ -  స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు.  గాంధీజీ - డుా ఆర్ డై. లాల్ బహదూర్ శాస్ర్తీ - జై జవాన్ జై కిసాన్. భగత్ సింగ్ - ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్.

TELUGU PATHAM

5 months ago

T2

People who shared love close

More like this

×
నినాదాలు:  ఇందిరాగాంధీ - గరీబీ హఠావో.  బాలగంగాధర తిలక్ -  స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు.  గాంధీజీ - డుా ఆర్ డై. లాల్ బహదూర్ శాస్ర్తీ - జై జవాన్ జై కిసాన్. భగత్ సింగ్ - ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్.

TELUGU PATHAM

5 months ago

T2

More Like This

add
close Create Story Next

Tag Friends

camera_alt Add Photo
person_pin Mention
arrow_back PUBLISH
language

Language

 

Upload Your Video close