ਮਹਿਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਨਈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜ | ਪੰਜਾਬੀ Shayari

"ਮਹਿਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਨਈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ.... ✍ Meet Ramgarhia"

ਮਹਿਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਨਈਂ ਰਹਿੰਦੀ 
ਇਹ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ
ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ....

✍ Meet Ramgarhia

ਮਹਿਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਨਈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ.... ✍ Meet Ramgarhia

#inspirational#Motivational @Lakshmi Srivastav @Ruma Gupta @Tajinder Pal Singh #SUMAN#

People who shared love close

More like this