मेहमान की तरह घर से आते,जाते बेघर हो गये है

"मेहमान की तरह घर से आते,जाते बेघर हो गये है हम कमाते,कमाते dilawar"

मेहमान की तरह   घर से आते,जाते 
बेघर हो गये है     हम कमाते,कमाते 
dilawar

मेहमान की तरह घर से आते,जाते बेघर हो गये है हम कमाते,कमाते dilawar

@Gaganjit K @Priyanka @Sunita Rani @Mukesh Kumar @Ashish Kumar Jaiswal

People who shared love close

More like this