dil ek fir dard hajar kyu?... kash dil bhi | English Poem

"dil ek fir dard hajar kyu?... kash dil bhi hajar hote... -Vishal Dhamane ✍"

dil ek fir dard hajar kyu?...       
kash dil bhi hajar hote...      

-Vishal Dhamane ✍
People who shared love close

More like this