जीवनात कोण काय म्हणतंय ह्याचा विचार कधीच करू नका क

"जीवनात कोण काय म्हणतंय ह्याचा विचार कधीच करू नका करण जे बोलतात ना ते नेहमी गावच्या चावढी वरच दिसतात"

जीवनात कोण काय म्हणतंय ह्याचा विचार कधीच करू नका
करण जे बोलतात ना ते नेहमी गावच्या चावढी वरच दिसतात

जीवनात कोण काय म्हणतंय ह्याचा विचार कधीच करू नका करण जे बोलतात ना ते नेहमी गावच्या चावढी वरच दिसतात

#थोडस मनातलं

People who shared love close

More like this