ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਫਰੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰੋਇਆ ਵੀ | ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

"ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਫਰੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰੋਇਆ ਵੀ ਓਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ☆ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸੰਧੂ☆"

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਫਰੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ

ਰੋਇਆ ਵੀ ਓਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ
                  ☆ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸੰਧੂ☆

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਫਰੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰੋਇਆ ਵੀ ਓਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ☆ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸੰਧੂ☆

@✍ ਹਰਫ਼ ਦਾਨਗੜੵੀਆ @jasvir kaur sidhu @manraj kaur @Mannu Kakkar @Jagraj Sandhu @sraj..midnight writer

People who shared love close

More like this