jiski hum kabhi jaan hua karte the .. jiski hum ka

"jiski hum kabhi jaan hua karte the .. jiski hum kabhi jaan hua karte the ..kab vo kisi or ki jaan ban gaya pata hi nahi chala😢😢😢😢💔💔"

jiski hum kabhi jaan hua karte the ..
jiski hum kabhi jaan hua karte the ..kab vo kisi or ki jaan ban gaya pata hi nahi chala😢😢😢😢💔💔

jiski hum kabhi jaan hua karte the .. jiski hum kabhi jaan hua karte the ..kab vo kisi or ki jaan ban gaya pata hi nahi chala😢😢😢😢💔💔

#by me

People who shared love close

More like this