#DearZindagi Ham to sada bahar ke phulon jese the.

"#DearZindagi Ham to sada bahar ke phulon jese the. Subah ki pahli kiran se hi khil uthte the. Tumne hame suraj mukhi jesa bna diya Ab to Jab tak tum nhi aate, ham bhi nhi khilte."

#DearZindagi Ham to sada bahar ke phulon jese the.
Subah ki pahli kiran se hi khil uthte the.
Tumne hame suraj mukhi jesa bna diya
Ab to Jab tak tum nhi aate, ham bhi nhi khilte.

#DearZindagi Ham to sada bahar ke phulon jese the. Subah ki pahli kiran se hi khil uthte the. Tumne hame suraj mukhi jesa bna diya Ab to Jab tak tum nhi aate, ham bhi nhi khilte.

#Nojoto#Life

People who shared love close

More like this