आयुष्यात जाणवते मार्गदर्शनाची कमी, तेव्हा फक्त गुर

"आयुष्यात जाणवते मार्गदर्शनाची कमी, तेव्हा फक्त गुरुच देतो, जगण्याची उमेद नवी. ++सुमेधा देशपांडे.."

आयुष्यात जाणवते
मार्गदर्शनाची कमी,
तेव्हा फक्त गुरुच देतो,
जगण्याची उमेद नवी.

++सुमेधा देशपांडे..

आयुष्यात जाणवते मार्गदर्शनाची कमी, तेव्हा फक्त गुरुच देतो, जगण्याची उमेद नवी. ++सुमेधा देशपांडे..

#Gurupurnima

People who shared love close

More like this