ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਰੁੱਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬਨ | ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

"ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਰੁੱਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬਨਾਏ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਿਭਾ ਚੱਲੀਏ ਲਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਾਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਚੱਲੀਏ ਨਾਮ ਕਮਾ‌ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਖਾਤਰ ਬੇਨਾਮ‌ ਕਹਾ ਚੱਲੀਏ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਰੁੱਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਚੱਲੀਏ"

ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਰੁੱਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਚੱਲੀਏ
ਬਨਾਏ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਿਭਾ ਚੱਲੀਏ
ਲਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਾਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਚੱਲੀਏ
ਨਾਮ ਕਮਾ‌ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਖਾਤਰ ਬੇਨਾਮ‌ ਕਹਾ ਚੱਲੀਏ
ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਰੁੱਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਚੱਲੀਏ

ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਰੁੱਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬਨਾਏ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਿਭਾ ਚੱਲੀਏ ਲਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਾਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਚੱਲੀਏ ਨਾਮ ਕਮਾ‌ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਖਾਤਰ ਬੇਨਾਮ‌ ਕਹਾ ਚੱਲੀਏ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਰੁੱਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਚੱਲੀਏ

#trend
#Love
#dildealfaz
#shayr
#nojoto
@secret shine @suman# @Aman Guraya @Soumya Jain @Pushpa Das

People who shared love close

More like this