ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ dosti mere yaar bhai jaisi ho,

"ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ dosti mere yaar bhai jaisi ho,jiske hr rzaa subhaan Alla ho.Àsñ"

ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ dosti mere yaar bhai jaisi ho,jiske hr rzaa subhaan Alla ho.Àsñ

ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ dosti mere yaar bhai jaisi ho,jiske hr rzaa subhaan Alla ho.Àsñ

l💕u mere yaar bhai

People who shared love close

More like this