Nahi Karta Mai Tera Zikar Kisi Teesre se Tere Bar

"Nahi Karta Mai Tera Zikar Kisi Teesre se Tere Bare me Bat sirf khud se hi hoti hai"

Nahi Karta Mai Tera Zikar Kisi Teesre se 
Tere Bare me Bat sirf khud se hi hoti hai

Nahi Karta Mai Tera Zikar Kisi Teesre se Tere Bare me Bat sirf khud se hi hoti hai

follow me

People who shared love close

More like this

×

"Nahi Karta Mai Tera Zikar Kisi Teesre se Tere Bare me Bat sirf khud se hi hoti hai"

Nahi Karta Mai Tera Zikar Kisi Teesre se 
Tere Bare me Bat sirf khud se hi hoti hai

follow me

More Like This