விரோதம் கொள் உன்னை விடாமல் துறத்தும் விரக்தியிடம் , வீழ்ச்சியை விதையாய் கொள் , வளர்ந்து விண்ணையும் தோடு ; வன்மமில்ல வீரம் உமற்கு வர்னம் தரும் ; வஞ்சமி...

விரோதம் கொள் உன்னை விடாமல் துறத்தும் விரக்தியிடம் , வீழ்ச்சியை விதையாய் கொள் , வளர்ந்து விண்ணையும் தோடு ; வன்மமில்ல வீரம் உமற்கு வர்னம் தரும் ; வஞ்சமில்ல வானம் உமற்கு வந்தனம் சொல்லும், உம் விடா முயற்சியை விரைத்து பார்த்து ; விளியும் நீ கொண்ட வலிக்கு வழிவிடும் , விற்றேடு உம் வாழ்க்கையை உம் வினையால்! live your life to the fullest ,faight with your failure #liveyourlife. Sports Day and motivational Quotes. Sports Day and motivational Quotes, Motivational poetry, bets motivational quotes, games quotes, national sports day, national game day, best quotes, quotes, hindi quotes, english quotes, latest quotes, hindi shayari, english shayari. Also Read about liveyourlife Quotes in Tamil, liveyourlife Shayari in Tamil, liveyourlife Poetry in Tamil, liveyourlife Poem in Tamil, liveyourlife Whatsapp Status in Tamil, Tamil liveyourlife Message, liveyourlife Post in Tamil, Tamil liveyourlife Post, Quotes on liveyourlife in Tamil, Shayari on liveyourlife in Tamil, Poetry on liveyourlife in Tamil, Poem about liveyourlife in Tamil, Poetry about liveyourlife in Tamil, Quotes about liveyourlife in Tamil, Shayari about liveyourlife in Tamil, Poem on liveyourlife in Tamil, Stories about liveyourlife in Tamil, liveyourlife Stories in Tamil, Stories on liveyourlife in Tamil, Whatsapp Status about liveyourlife in Tamil, Whatsapp Status on liveyourlife in Tamil, liveyourlife Message in Tamil, Tamil liveyourlife Jokes, Tamil liveyourlife Memes, Tamil liveyourlife Songs, Tamil liveyourlife Video, sivasaravanan chibi, sivasaravanan chibi Nojoto, Quotes, Shayari, Story, Poem, Jokes, Memes On Nojoto

Feedback & Ideas

Feedback & Ideas

X

How was your experience?

We would love to hear from you!

விரோதம் கொள் உன்னை விடாமல் துறத்தும்
விரக்தியிடம் ,
வீழ்ச்சியை விதையாய் கொள் ,
வளர்ந்து விண்ணையும் தோடு ;
வன்மமில்ல வீரம் உமற்கு வர்னம் தரும் ;
வஞ்சமில்ல வானம் உமற்கு வந்தனம் சொல்லும்,
உம் விடா முயற்சியை விரைத்து பார்த்து ;
விளியும்  நீ கொண்ட வலிக்கு வழிவிடும் ,
விற்றேடு உம் வாழ்க்கையை உம் வினையால்!

live your life to the fullest ,faight with your failure #liveyourlife

People who shared love close

More like this

×
விரோதம் கொள் உன்னை விடாமல் துறத்தும்
விரக்தியிடம் ,
வீழ்ச்சியை விதையாய் கொள் ,
வளர்ந்து விண்ணையும் தோடு ;
வன்மமில்ல வீரம் உமற்கு வர்னம் தரும் ;
வஞ்சமில்ல வானம் உமற்கு வந்தனம் சொல்லும்,
உம் விடா முயற்சியை விரைத்து பார்த்து ;
விளியும்  நீ கொண்ட வலிக்கு வழிவிடும் ,
விற்றேடு உம் வாழ்க்கையை உம் வினையால்!

live your life to the fullest ,faight with your failure #liveyourlife

More Like This

add
close Create Story Next

Tag Friends

camera_alt Add Photo
person_pin Mention
arrow_back PUBLISH
language

Language

 

Upload Your Video close