जीवन हे असच जगायचं अस्त कधी हसायचं तर कधी रडायचं अ

"जीवन हे असच जगायचं अस्त कधी हसायचं तर कधी रडायचं अस्त जीवन हे असंच जगायचं अस्त नकळत डोळ्यातीनं पाणी लापवायच अस्त आणि परत गालात हसायच अस्त जीवन हे असंच जगायच अस्त"

जीवन हे असच जगायचं अस्त कधी हसायचं तर कधी रडायचं अस्त जीवन हे असंच जगायचं अस्त नकळत डोळ्यातीनं पाणी लापवायच अस्त आणि परत गालात हसायच अस्त जीवन हे असंच जगायच अस्त

जीवन हे असच जगायचं अस्त कधी हसायचं तर कधी रडायचं अस्त जीवन हे असंच जगायचं अस्त नकळत डोळ्यातीनं पाणी लापवायच अस्त आणि परत गालात हसायच अस्त जीवन हे असंच जगायच अस्त

जीवन कस जगायचं अस्त।।।

People who shared love close

More like this