તમારી ચાલ ધીમી છે કે ઝડપી એ મહત્વ નું નથી , હાર માન્યા વગર તમે ચાલો છો એ મહત્વ નું છે #NojotoQuote#Nojotogujrati #Nojotoગુજરાતી #GoodMorningQuotesGujr...

તમારી ચાલ ધીમી છે કે ઝડપી એ મહત્વ નું નથી , હાર માન્યા વગર તમે ચાલો છો એ મહત્વ નું છે #NojotoQuote #Nojotogujrati #Nojotoગુજરાતી #GoodMorningQuotesGujrati. good evening quote . quotes on evening, good evening quotes in english, good evening images, sunset images, sunset quotes. Also Read about GoodMorningQuotesGujrati Quotes in Gujarati, GoodMorningQuotesGujrati Shayari in Gujarati, GoodMorningQuotesGujrati Poetry in Gujarati, GoodMorningQuotesGujrati Poem in Gujarati, GoodMorningQuotesGujrati Whatsapp Status in Gujarati, Gujarati GoodMorningQuotesGujrati Message, GoodMorningQuotesGujrati Post in Gujarati, Gujarati GoodMorningQuotesGujrati Post, Quotes on GoodMorningQuotesGujrati in Gujarati, Shayari on GoodMorningQuotesGujrati in Gujarati, Poetry on GoodMorningQuotesGujrati in Gujarati, Poem about GoodMorningQuotesGujrati in Gujarati, Poetry about GoodMorningQuotesGujrati in Gujarati, Quotes about GoodMorningQuotesGujrati in Gujarati, Shayari about GoodMorningQuotesGujrati in Gujarati, Poem on GoodMorningQuotesGujrati in Gujarati, Stories about GoodMorningQuotesGujrati in Gujarati, GoodMorningQuotesGujrati Stories in Gujarati, Stories on GoodMorningQuotesGujrati in Gujarati, Whatsapp Status about GoodMorningQuotesGujrati in Gujarati, Whatsapp Status on GoodMorningQuotesGujrati in Gujarati, GoodMorningQuotesGujrati Message in Gujarati, Gujarati GoodMorningQuotesGujrati Jokes, Gujarati GoodMorningQuotesGujrati Memes, Gujarati GoodMorningQuotesGujrati Songs, Gujarati GoodMorningQuotesGujrati Video, Nojoto ગુજરાતી, Nojoto ગુજરાતી Nojoto, Quotes, Shayari, Story, Poem, Jokes, Memes On Nojoto

Feedback & Ideas

Feedback & Ideas

X

How was your experience?

We would love to hear from you!

તમારી ચાલ ધીમી છે કે ઝડપી એ મહત્વ નું નથી , હાર માન્યા વગર  તમે ચાલો છો એ મહત્વ નું છે  #NojotoQuote

#Nojotogujrati
#Nojotoગુજરાતી
#GoodMorningQuotesGujrati

People who shared love close

More like this

×
તમારી ચાલ ધીમી છે કે ઝડપી એ મહત્વ નું નથી , હાર માન્યા વગર  તમે ચાલો છો એ મહત્વ નું છે  #NojotoQuote

#Nojotogujrati
#Nojotoગુજરાતી
#GoodMorningQuotesGujrati

More Like This

add
close Create Story Next

Tag Friends

camera_alt Add Photo
person_pin Mention
arrow_back PUBLISH
language

Language

 

Upload Your Video close