Ek chef hun Ek counselor hun Ek guide hun Ek fina

"Ek chef hun Ek counselor hun Ek guide hun Ek financer hun Ek friend hun Ek driver hun Ek doctor hun Nahi main multitasker nahi Sirf ik Housewife Hun... Kyunki main Ghar money laati nahi 💰 Aur Paisa kamati nahi Meri kimmat kissi ne jaani nahi.👰"

Ek chef hun 
Ek counselor hun
Ek guide hun
Ek financer hun
Ek friend hun
Ek driver hun
Ek doctor hun

Nahi main multitasker nahi
Sirf ik Housewife Hun...

Kyunki main Ghar money laati nahi 💰
Aur Paisa  kamati nahi
Meri  kimmat kissi ne jaani nahi.👰

Ek chef hun Ek counselor hun Ek guide hun Ek financer hun Ek friend hun Ek driver hun Ek doctor hun Nahi main multitasker nahi Sirf ik Housewife Hun... Kyunki main Ghar money laati nahi 💰 Aur Paisa kamati nahi Meri kimmat kissi ne jaani nahi.👰

#Housewife hun

People who shared love close

More like this