😄 हास्य चारोळी 😄 वाटेल तितकं खाऊ, कोणाला नाही भिऊ | मराठी Comedy

"😄 हास्य चारोळी 😄 वाटेल तितकं खाऊ, कोणाला नाही भिऊ. . यालाच म्हणतात उपवास, आषाढी एकादशी खास. . © रोशन पाटील 😂😂😂😂😂😂"

😄 हास्य चारोळी 😄

वाटेल तितकं खाऊ,
कोणाला नाही भिऊ. .
यालाच म्हणतात उपवास,
आषाढी एकादशी खास. .

© रोशन पाटील
😂😂😂😂😂😂

😄 हास्य चारोळी 😄 वाटेल तितकं खाऊ, कोणाला नाही भिऊ. . यालाच म्हणतात उपवास, आषाढी एकादशी खास. . © रोशन पाटील 😂😂😂😂😂😂

चला थोडं हसुया 😂😂

😄 हास्य चारोळी 😄

वाटेल तितकं खाऊ,
कोणाला नाही भिऊ. .
यालाच म्हणतात उपवास,
आषाढी एकादशी खास. .

People who shared love close

More like this

×

"😄 हास्य चारोळी 😄 वाटेल तितकं खाऊ, कोणाला नाही भिऊ. . यालाच म्हणतात उपवास, आषाढी एकादशी खास. . © रोशन पाटील 😂😂😂😂😂😂"

😄 हास्य चारोळी 😄

वाटेल तितकं खाऊ,
कोणाला नाही भिऊ. .
यालाच म्हणतात उपवास,
आषाढी एकादशी खास. .

© रोशन पाटील
😂😂😂😂😂😂

चला थोडं हसुया 😂😂

😄 हास्य चारोळी 😄

वाटेल तितकं खाऊ,
कोणाला नाही भिऊ. .
यालाच म्हणतात उपवास,
आषाढी एकादशी खास. .

More Like This