એમ કાઈ ઓછો થાય છે પ્રેમ વાલા, કેટલાંય કરવા પડે છે | ગુજરાતી શાયરી

"એમ કાઈ ઓછો થાય છે પ્રેમ વાલા, કેટલાંય કરવા પડે છે કાલા-વાલા."

એમ કાઈ ઓછો થાય છે પ્રેમ વાલા,
કેટલાંય કરવા પડે છે કાલા-વાલા.

એમ કાઈ ઓછો થાય છે પ્રેમ વાલા, કેટલાંય કરવા પડે છે કાલા-વાલા.

#Love #bhavnagar #gujarat #raajwrites #foryou #gujjulove #gujjushayri #gujjupoem #Mypoem #myquote #mylife #mydiary #wordfromheart #mirakee #writer #Raj#baroda#Rajkot #jamnagar#Mumbai#Vadodara#Surat#writerRaj #poem#dilThiGujarati

People who shared love close

More like this