એમ કાઈ ઓછો થાય છે પ્રેમ વાલા, કેટલાંય કરવા પડે છે | ગુજરાતી શાયરી

એમ કાઈ ઓછો થાય છે પ્રેમ વાલા,
કેટલાંય કરવા પડે છે કાલા-વાલા.

એમ કાઈ ઓછો થાય છે પ્રેમ વાલા, કેટલાંય કરવા પડે છે કાલા-વાલા.

#love #bhavnagar #gujarat #raajwrites #foryou #gujjulove #gujjushayri #gujjupoem #mypoem #myquote #mylife #mydiary #wordfromheart #mirakee #writer #raj#Baroda#Rajkot #Jamnagar#mumbai#Vadodara#surat#writerRaj #poem#dilThiGujarati

People who shared love close

More like this