بي درد ھي زمانو🐊 توسان ملڻ ڏي ته ملان👭 بد درد زم

"بي درد ھي زمانو🐊 توسان ملڻ ڏي ته ملان👭"

بي درد ھي زمانو🐊 
توسان 
ملڻ ڏي ته ملان👭

بي درد ھي زمانو🐊 توسان ملڻ ڏي ته ملان👭

بد درد زمانا

People who shared love close

More like this