halat sikhate hai A bate sunna or sahana. | bahasa Indonesia Quotes

"halat sikhate hai A bate sunna or sahana. warna har saksh to fitrat se badshah hi hota hai"

halat sikhate hai A bate sunna or sahana.         warna            har saksh to fitrat se badshah hi hota hai

halat sikhate hai A bate sunna or sahana. warna har saksh to fitrat se badshah hi hota hai

People who shared love close

More like this