❤ एखादा चेहरा असतोच मनात घर करून बसलेला, कोणाला

"❤ एखादा चेहरा असतोच मनात घर करून बसलेला, कोणाला दिसू नये म्हणून जीवापाड जपलेला."

❤
एखादा चेहरा असतोच मनात घर करून बसलेला, 

कोणाला दिसू नये म्हणून जीवापाड जपलेला.

❤ एखादा चेहरा असतोच मनात घर करून बसलेला, कोणाला दिसू नये म्हणून जीवापाड जपलेला.

#कोंदणातला चेहरा

People who shared love close

More like this