Konsi muhabat kesi muhabat!? Jism hazir hy khail s | Kreyòl Ayi

"Konsi muhabat kesi muhabat!? Jism hazir hy khail shuru kijye... 🙄 (nowadays loves) (💔)"

Konsi muhabat kesi muhabat!?
Jism hazir hy khail shuru kijye... 🙄
(nowadays loves) 
(💔)
People who shared love close

More like this