Jiwan Bahut Sundar Hai Ise Or Sundar Bnao 1. Man a

"Jiwan Bahut Sundar Hai Ise Or Sundar Bnao 1. Man aisa rakho ki kisi ko bura na lge 2. Dil aisa rakho ki kisi ko dukhi na kare 3. Spars aisa rakho ki kisi ko dard na ho 4. Rista aisa rakho ki uska ant na ho."

Jiwan Bahut Sundar Hai
Ise Or Sundar Bnao
1. Man aisa rakho ki kisi ko 
bura na lge
2. Dil aisa rakho ki kisi ko
dukhi na kare
3. Spars aisa rakho ki kisi ko 
dard na ho
4. Rista aisa rakho ki uska
ant na ho.

Jiwan Bahut Sundar Hai Ise Or Sundar Bnao 1. Man aisa rakho ki kisi ko bura na lge 2. Dil aisa rakho ki kisi ko dukhi na kare 3. Spars aisa rakho ki kisi ko dard na ho 4. Rista aisa rakho ki uska ant na ho.

True

People who shared love close

More like this