ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆਂ,
ਨਵੇਂ  ਸਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ  ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂੰਨ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ, 
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ,
ਬਾਬਾ ਜੀ  ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ 
ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇਂ,
ਸਭ ਨੂੰ  ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ  ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ..!!
"Happy New year 2019" #NojotoQuote

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ..!! "Happy New year 2019" #NojotoQuote

#HappyNewYear2019 #nojotopunjabi #Wish #Greeting #Welcome2019

People who shared love close

More like this