ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹ...

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ..!! "Happy New year 2019" #NojotoQuote #HappyNewYear2019 #NojotoPunjabi #wish #greeting #welcome2019. ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ. ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ..!! "Happy New year 2019" #NojotoQuote #HappyNewYear2019 #NojotoPunjabi #wish #greeting #welcome2019. Also Read about Wish Quotes in Punjabi, Wish Shayari in Punjabi, Wish Poetry in Punjabi, Wish Poem in Punjabi, Wish Whatsapp Status in Punjabi, Punjabi Wish Message, Wish Post in Punjabi, Punjabi Wish Post, Quotes on Wish in Punjabi, Shayari on Wish in Punjabi, Poetry on Wish in Punjabi, Poem about Wish in Punjabi, Poetry about Wish in Punjabi, Quotes about Wish in Punjabi, Shayari about Wish in Punjabi, Poem on Wish in Punjabi, Stories about Wish in Punjabi, Wish Stories in Punjabi, Stories on Wish in Punjabi, Whatsapp Status about Wish in Punjabi, Whatsapp Status on Wish in Punjabi, Wish Message in Punjabi, Punjabi Wish Jokes, Punjabi Wish Memes, Punjabi Wish Songs, Punjabi Wish Video, Greeting Quotes in Punjabi, Greeting Shayari in Punjabi, Greeting Poetry in Punjabi, Greeting Poem in Punjabi, Greeting Whatsapp Status in Punjabi, Punjabi Greeting Message, Greeting Post in Punjabi, Punjabi Greeting Post, Quotes on Greeting in Punjabi, Shayari on Greeting in Punjabi, Poetry on Greeting in Punjabi, Poem about Greeting in Punjabi, Poetry about Greeting in Punjabi, Quotes about Greeting in Punjabi, Shayari about Greeting in Punjabi, Poem on Greeting in Punjabi, Stories about Greeting in Punjabi, Greeting Stories in Punjabi, Stories on Greeting in Punjabi, Whatsapp Status about Greeting in Punjabi, Whatsapp Status on Greeting in Punjabi, Greeting Message in Punjabi, Punjabi Greeting Jokes, Punjabi Greeting Memes, Punjabi Greeting Songs, Punjabi Greeting Video, HappyNewYear2019 Quotes in Punjabi, HappyNewYear2019 Shayari in Punjabi, HappyNewYear2019 Poetry in Punjabi, HappyNewYear2019 Poem in Punjabi, HappyNewYear2019 Whatsapp Status in Punjabi, Punjabi HappyNewYear2019 Message, HappyNewYear2019 Post in Punjabi, Punjabi HappyNewYear2019 Post, Quotes on HappyNewYear2019 in Punjabi, Shayari on HappyNewYear2019 in Punjabi, Poetry on HappyNewYear2019 in Punjabi, Poem about HappyNewYear2019 in Punjabi, Poetry about HappyNewYear2019 in Punjabi, Quotes about HappyNewYear2019 in Punjabi, Shayari about HappyNewYear2019 in Punjabi, Poem on HappyNewYear2019 in Punjabi, Stories about HappyNewYear2019 in Punjabi, HappyNewYear2019 Stories in Punjabi, Stories on HappyNewYear2019 in Punjabi, Whatsapp Status about HappyNewYear2019 in Punjabi, Whatsapp Status on HappyNewYear2019 in Punjabi, HappyNewYear2019 Message in Punjabi, Punjabi HappyNewYear2019 Jokes, Punjabi HappyNewYear2019 Memes, Punjabi HappyNewYear2019 Songs, Punjabi HappyNewYear2019 Video, Welcome2019 Quotes in Punjabi, Welcome2019 Shayari in Punjabi, Welcome2019 Poetry in Punjabi, Welcome2019 Poem in Punjabi, Welcome2019 Whatsapp Status in Punjabi, Punjabi Welcome2019 Message, Welcome2019 Post in Punjabi, Punjabi Welcome2019 Post, Quotes on Welcome2019 in Punjabi, Shayari on Welcome2019 in Punjabi, Poetry on Welcome2019 in Punjabi, Poem about Welcome2019 in Punjabi, Poetry about Welcome2019 in Punjabi, Quotes about Welcome2019 in Punjabi, Shayari about Welcome2019 in Punjabi, Poem on Welcome2019 in Punjabi, Stories about Welcome2019 in Punjabi, Welcome2019 Stories in Punjabi, Stories on Welcome2019 in Punjabi, Whatsapp Status about Welcome2019 in Punjabi, Whatsapp Status on Welcome2019 in Punjabi, Welcome2019 Message in Punjabi, Punjabi Welcome2019 Jokes, Punjabi Welcome2019 Memes, Punjabi Welcome2019 Songs, Punjabi Welcome2019 Video, Guruvirk, Guruvirk Nojoto, Quotes, Shayari, Story, Poem, Jokes, Memes On Nojoto

Feedback & Ideas

Feedback & Ideas

X

How was your experience?

We would love to hear from you!

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆਂ,
ਨਵੇਂ  ਸਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ  ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂੰਨ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ, 
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ,
ਬਾਬਾ ਜੀ  ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ 
ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇਂ,
ਸਭ ਨੂੰ  ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ  ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ..!!
"Happy New year 2019" #NojotoQuote

#HappyNewYear2019 #NojotoPunjabi #wish #greeting #welcome2019

People who shared love close

More like this

×
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆਂ,
ਨਵੇਂ  ਸਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ  ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂੰਨ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ, 
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ,
ਬਾਬਾ ਜੀ  ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ 
ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇਂ,
ਸਭ ਨੂੰ  ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ  ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ..!!
"Happy New year 2019" #NojotoQuote

#HappyNewYear2019 #NojotoPunjabi #wish #greeting #welcome2019

More Like This

add
close Create Story Next

Tag Friends

camera_alt Add Photo
person_pin Mention
arrow_back PUBLISH
language

Language

 

Upload Your Video close