Ye samaaj aur uske chochle niyam, ni ata samaj,

"Ye samaaj aur uske chochle niyam, ni ata samaj, hum to janaab bure hi bhale!"

Ye samaaj aur uske chochle niyam, 
ni ata samaj, 
hum to janaab bure hi bhale!

Ye samaaj aur uske chochle niyam, ni ata samaj, hum to janaab bure hi bhale!

#Society#sucks#Rules#badisgood

People who shared love close

More like this