wakt kabi kiya najara h kal thu tasvwar ki thi or | Kreyòl Ayis

"wakt kabi kiya najara h kal thu tasvwar ki thi or aaj aakib ki bane jari"

wakt kabi kiya najara h kal thu tasvwar ki thi or aaj aakib ki bane jari

wakt kabi kiya najara h kal thu tasvwar ki thi or aaj aakib ki bane jari

#messages

People who shared love close

More like this