jasim sa khone nachor lata ha ishq jab higar our

"jasim sa khone nachor lata ha ishq jab higar our lata ha"

jasim sa khone nachor lata ha 
ishq jab higar our lata ha

jasim sa khone nachor lata ha ishq jab higar our lata ha

People who shared love close

More like this